maandag 24 augustus 2009

Leren of alleen incasseren?

Graag delen wij onze ervaring met het instituut Einstein, zodat u niet slachtoffer van hun praktijken wordt. Zij doen absoluut niets totdat u heeft betaald, maar vullen vervolgens uw verzoek om bijv. bijles voor uw kind geheel naar eigen believen in. Als u zich hierover beklaagt, krijgt u de spreekwoordelijke 'nul' op rekest.

20 april 2009
Mijn dochter zit op 2 VWO en heeft extra begeleiding nodig voor het vak wiskunde. Via internet vind ik instituut Einstein en wil graag overleggen wat op heel korte termijn de mogelijkheden zijn. Telefonisch blijken ze moeilijk bereikbaar, dus stuur ik een email.

21 april 2009
Ik ontvang antwoord van de administratie van het instituut uit naam van mevrouw Van Zijl. Het is mogelijk dat mijn dochter in de meivakantie intensieve begeleiding krijgt en voor het vak wiskunde adviseren zij minimaal 6 uur per dag.
Communiceren via mail sec vind ik toch wat abstract en derhalve stuur ik een verzoek om telefonisch overleg.
Ze zijn telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur en 22.00 en 23.00 uur, maar helaas neemt niemand op en is er ook geen voicemail beschikbaar. Uiteindelijk besluit ik dan in ieder geval het inschrijfformulier te mailen, waarin ik duidelijk aangeef in welke week de geadviseerde 6 uur per dag plaats dient te vinden. Bovendien laat ik weer weten dat ik graag telefonisch contact wil alvorens ik het cursusgeld overmaak.
's Avonds ontvang ik wederom een email waarin staat dat ik eerst het verschuldigde cursusgeld dien te voldoen, alvorens er iets wordt vastgelegd. Het is een redelijk verzoek, in zoverre dat ik toch echt eerst iemand wil spreken alvorens op basis van informatie via een web site en emails geld over te maken; tenslotte gaat het om € 1070,-!

22 april 2009
Het lukt me niet om iemand bij het instituut Einstein telefonisch te bereiken.

23 april 2009
's Morgens bel ik weer eindeloos en tot mijn verrassing word ik zelf gebeld. Eerst krijg ik mevrouw Van Zijl aan de telefoon die al gauw het gesprek overgeeft aan een andere medewerker van het instituut; tot mijn spijt is zijn naam mij ontschoten (ik meen dat het de heer Groeneveld was). Deze man verzekert mij dat 6 uur per dag zeker niet te veel is en dat het mogelijk is dat mijn dochter op de door mij verzochte data deze uren bijles kan krijgen; ik ben gerust gesteld.
Na het gesprek wordt het verschuldigde cursusgeld per internetbankieren overgemaakt. Ik stuur een email om het instituut hierover in te lichten met een afschrift van de overmaking. Ik herinner mevrouw Van Zijl eraan dat de meivakantie de week daarop start en de volgende dag, vrijdag, de laatste mogelijkheid is om de noodzakelijke details van de bijles te overleggen.

26 april 2009
Op deze zondagavond laat lees ik een email waarin de bijles wordt bevestigd met de naam van de docent en een aantal data en tijdstippen 's middags aan mij is verstuurd ; tot mijn verbijstering komen deze totaal niet overeen met mijn aanvraag?!! Geen overleg, geen contact, niets...
De startdatum is de komende dinsdagavond om 19.00 uur. De kosteloze annuleringstermijn van het instituut is 48 uur tevoren en dat is nu al onmogelijk.
Diezelfde avond stuur ik een bericht waarin ik uiteenzet dat we donderdagmorgen het geld hebben overgemaakt en dat we zondagmiddag pas een bevestiging krijgen. Bovendien komen de data op geen enkele wijze overeen met mijn aanvraag en is hierover geen enkel overleg gepleegd. Ik kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een dergelijk gang van zaken en derhalve ben ik stante pede gedwongen naar een alternatief voor mijn dochter te zoeken.
Ik verzoek hen om bovenstaande redenen het cursusgeld retour te storten.

27 april 2009
Het antwoord van het instituut gaat niet op mijn argumenten in, maar zegt toe het cursusgeld volgens hun voorwaarden retour te storten.

28 april 2009
Ik doe nog een poging via email om toe te lichten dat het instituut zonder enig overleg mijn aanvraag naar eigen goeddunken heeft ingevuld en dat zij derhalve in gebreke zijn.
Een antwoord van mevrouw Van Zijl bevestigt mijn sterke vermoeden dat zij geenszins van plan is toe te geven dat hun werkwijze niet volgens mijn aanvraag is uitgevoerd.

6 mei 2009
Tot mijn verbazing heeft het instituut € 748,- van de overgemaakt € 1070,- retour gestort zonder enige toelichting op dit bedrag.
Volgens mijn berekening is dit € 272,- te weinig en dan mogen ze het inschrijfgeld houden.
Ik stuur weer een bericht naar het instituut waarin ik ze informeer dat ze te weinig hebben terug betaald; nogmaals probeer ik hun gang van zaken kort weer te geven. Bovendien ben ik het nu zo spuugzat, dat ik hen tevens informeer dat als het resterende bedrag niet wordt terugbetaald ik me vrij zal voelen deze nare ervaringen te publiceren om anderen voor dergelijke 'misverstanden' met de werkwijze van hun instituut te behoeden.

7 mei 2009
Mevrouw Van Zijl bericht dat zodra ik de gevoerde 'communicatie' publiceer zij een aanklacht zal indienen wegens smaad en laster en een schadevergoeding eisen.

8 mei 2009
Ik voel me verplicht nogmaals via email uit te leggen dat het eenieder vrij staat zijn mening, gevoel, gedachten maar zeker ervaringen op het internet te publiceren. Bovendien mag ik alle aan mij gerichte correspondentie, digitaal of postaal, publiceren.
Mocht het instituut besluiten de nog aan mij verschuldigde gelden te retourneren, zal ik mijn ervaring verwijderen.

31 augustus 2009
De afgelopen maanden heb ik gedacht wat zoveel mensen doen: 'Laat maar zitten'. Maar uiteindelijk ben ik tot het besluit gekomen dat de gang van zaken zo onkies is, dat ik dit instituut niet het gevoel wil geven dat dit allemaal zo maar mogelijk is; niet conform aanvraag leveren, geen enkel overleg en vervolgens bijna € 300 rijker zijn...

Kortom, mocht u ten behoeve van uw zoon of dochter in zee gaan met het instituut Einstein, hou dan rekening met bovenstaande gang van zaken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten